Wilo-Helix EXCEL

Wilo-Helix EXCEL

Mã sản phẩm: Helix EXCEL

Nhà sản xuất: WILO

Xuất xứ:: Đang cập nhật

Giá: Email

Liên hệ báo giá : Mr. Dũng - 0903.671.267

*** Thông số kỹ thuật:

Tài liệu kỹ thuật: chi tiết vui lòng xem tại đây: Wilo-Helix EXCEL 2.4.6.10.16;   Wilo-Helix EXCEL 22.36.52.

 • Kết nối điện:
 • 3 ~ 50 Hz: 400V +/- 10%
 • 3 ~ 60 Hz: 380V +/- 10%
 • 3 ~ 60 Hz: 480V +/- 10%
 • Phạm vi nhiệt độ chất lỏng:
 • Helix EXCEL 2 - 16 (EPDM): -30 đến 120 ° C
 • Helix EXCEL 2 - 16 cho phương tiện tích cực (FKM): -15 đến 90 ° C
 • Helix EXCEL22 - 36 (EPDM): -20 đến 120 ° C
 • Helix EXCEL22 - 36 cho phương tiện tích cực (FKM): -15 đến 90 ° C (-30 đến 120 ° C với miếng đệm EPDM theo yêu cầu)
 • Tối đa áp suất vận hành: 16/25 bar
 • Lớp bảo vệ: IP 55
 • Tối đa nhiệt độ môi trường: -15 đến + 50 ° C (phạm vi nhiệt độ mở rộng theo yêu cầu)

*** Ứng dụng

 • Cấp nước và tăng áp
 • Hệ thống tuần hoàn công nghiệp
 • Xử lý nước
 • Mạch làm mát kín
 • Hệ thống giặt
 • Thủy lợi

*** Sản Phẩm dòng Wilo-Helix EXCEL:

Product description Rated power P2 Pump connection Gross weight, approx. m Article number
Helix EXCEL 208-1/16/E/KS 1.10 kW G 1 71.4 kg 4171970
Helix EXCEL 216-2/25/V/KS 2.20 kW DN 25 80.5 kg 4162547
Helix EXCEL 222-2/25/V/KS 3.20 kW DN 25 83.9 kg 4162551
Helix EXCEL 208-2/25/V/KS 1.10 kW DN 25 74.4 kg 4171973
Helix EXCEL 216-1/25/E/KS 2.20 kW DN 25 80.5 kg 4162546
Helix EXCEL 222-1/25/E/KS 3.20 kW DN 25 83.9 kg 4162550
Helix EXCEL 410-1/16/E/KS 2.20 kW G 1 74.5 kg 4162530
Helix EXCEL 414-1/16/E/KS 3.20 kW G 1 76.9 kg 4162538
Helix EXCEL 405-1/16/E/KS 1.10 kW G 1 69.4 kg 4171960
Helix EXCEL 410-1/25/E/KS 2.20 kW DN 25 77.5 kg 4162536
Helix EXCEL 414-1/25/E/KS 3.20 kW DN 25 78.9 kg 4162544
Helix EXCEL 418-1/25/E/KS 4.20 kW DN 25 86.5 kg 4171966
Helix EXCEL 410-2/25/V/KS 2.20 kW DN 25 77.5 kg 4162531
Helix EXCEL 414-2/25/V/KS 3.20 kW DN 25 78.9 kg 4162539
Helix EXCEL 405-2/25/V/KS 1.10 kW DN 25 71.4 kg 4171963
Helix EXCEL 418-2/25/V/KS 4.20 kW DN 25 86.5 kg 4171967
Helix EXCEL 606-1/16/E/KS 2.20 kW G 1 74.5 kg 4162514
Helix EXCEL 609-1/16/E/KS 3.20 kW G 1 76.9 kg 4162522
Helix EXCEL 603-1/16/E/KS 1.10 kW G 1 69.4 kg 4171934
Helix EXCEL 611-1/16/E/KS 4.20 kW G 1¼ 85.5 kg 4171940
Helix EXCEL 606-2/25/V/KS 2.20 kW DN 32 75.5 kg 4162515
Helix EXCEL 609-2/25/V/KS 3.20 kW DN 32 78.9 kg 4162523
Helix EXCEL 603-2/25/V/KS 1.10 kW DN 32 71.4 kg 4171937
Helix EXCEL 611-2/25/V/KS 4.20 kW DN 32 87.5 kg 4171941
Helix EXCEL 613-2/25/V/KS 5.50 kW DN 32 130.0 kg 4171949
Helix EXCEL 616-2/25/V/KS 6.50 kW DN 32 144.5 kg 4171953
Helix EXCEL 619-2/25/V/KS 7.50 kW DN 32 147.5 kg 4171957
Helix EXCEL 606-1/25/E/KS 2.20 kW DN 32 75.5 kg 4162520
Helix EXCEL 609-1/25/E/KS 3.20 kW DN 32 78.9 kg 4162528
Helix EXCEL 611-1/25/E/KS 4.20 kW DN 32 87.5 kg 4171946
Helix EXCEL 613-1/25/E/KS 5.50 kW DN 32 130.0 kg 4171948
Helix EXCEL 616-1/25/E/KS 6.50 kW DN 32 144.5 kg 4171952
Helix EXCEL 619-1/25/E/KS 7.50 kW DN 32 147.5 kg 4171956
Helix EXCEL 1004-1/16/E/KS 2.20 kW G 1½ 75.9 kg 4162500
Helix EXCEL 1005-1/16/E/KS 3.20 kW G 1½ 77.2 kg 4162506
Helix EXCEL 1002-1/16/E/KS 1.10 kW G 1½ 71.8 kg 4171900
Helix EXCEL 1007-1/16/E/KS 4.20 kW G 1½ 85.3 kg 4171906
Helix EXCEL 1009-1/16/E/KS 5.50 kW G 1½ 93.0 kg 4171914
Helix EXCEL 1010-1/16/E/KS 6.50 kW G 1½ 113.4 kg 4171922
Helix EXCEL 1004-2/25/V/KS 2.20 kW DN 40 75.9 kg 4162503
Helix EXCEL 1005-2/25/V/KS 3.20 kW DN 40 77.2 kg 4162507
Helix EXCEL 1002-2/25/V/KS 1.10 kW DN 40 72.4 kg 4171903
Helix EXCEL 1007-2/25/V/KS 4.20 kW DN 40 85.3 kg 4171907
Helix EXCEL 1009-2/25/V/KS 5.50 kW DN 40 100.9 kg 4171915
Helix EXCEL 1010-2/25/V/KS 6.50 kW DN 40 113.9 kg 4171923
Helix EXCEL 1012-2/25/V/KS 7.50 kW DN 40 115.7 kg 4171931
Helix EXCEL 1005-1/25/E/KS 3.20 kW DN 40 77.2 kg 4162512
Helix EXCEL 1007-1/25/E/KS 4.20 kW DN 40 85.3 kg 4171912
Helix EXCEL 1009-1/25/E/KS 5.50 kW DN 40 100.9 kg 4171920
Helix EXCEL 1010-1/25/E/KS 6.50 kW DN 40 113.9 kg 4171928
Helix EXCEL 1012-1/25/E/KS 7.50 kW DN 40 115.7 kg 4171930
Helix EXCEL 1602-1/16/E/KS 2.20 kW G 2 77.5 kg 4162488
Helix EXCEL 1603-1/16/E/KS 3.20 kW G 2 78.9 kg 4162494
Helix EXCEL 1604-1/16/E/KS 4.20 kW G 2 85.5 kg 4171868
Helix EXCEL 1605-1/16/E/KS 5.50 kW G 2 92.1 kg 4171876
Helix EXCEL 1606-1/16/E/KS 6.50 kW G 2 113.5 kg 4171884
Helix EXCEL 1607-1/16/E/KS 7.50 kW G 2 114.5 kg 4171892
Helix EXCEL 1602-2/25/V/KS 2.20 kW DN 50 77.5 kg 4162491
Helix EXCEL 1603-2/25/V/KS 3.20 kW DN 50 78.9 kg 4162497
Helix EXCEL 1604-2/25/V/KS 4.20 kW DN 50 85.5 kg 4171869
Helix EXCEL 1605-2/25/V/KS 5.50 kW DN 50 99.5 kg 4171877
Helix EXCEL 1606-2/25/V/KS 6.50 kW DN 50 113.5 kg 4171885
Helix EXCEL 1607-2/25/V/KS 7.50 kW DN 50 114.5 kg 4171893
Helix EXCEL 1604-1/25/E/KS 4.20 kW DN 50 85.5 kg 4171874
Helix EXCEL 1605-1/25/E/KS 5.50 kW DN 50 99.5 kg 4171882
Helix EXCEL 1606-1/25/E/KS 6.50 kW DN 50 113.5 kg 4171890
Helix EXCEL 1607-1/25/E/KS 7.50 kW DN 50 114.5 kg 4171898
Helix EXCEL 2201-2/16/V/KS 2.20 kW DN 50 89.5 kg 4162479
Helix EXCEL 2202-2/16/V/KS 3.20 kW DN 50 99.1 kg 4162485
Helix EXCEL 2203-2/16/V/KS 4.20 kW DN 50 95.5 kg 4171835
Helix EXCEL 2203-2/16/V/KS 5.50 kW DN 50 101.1 kg 4171842
Helix EXCEL 2203-2/16/V/KS 6.50 kW DN 50 121.5 kg 4171852