Wilo-SiBoost-Smart 3 Helix EXCEL 1005

Wilo-SiBoost-Smart 3 Helix EXCEL 1005

Mã sản phẩm: Wilo-SiBoost-Smart 3 Helix EXCEL 1005

Nhà sản xuất: WILO

Xuất xứ:: Đang cập nhật

Giá: Email

Liên hệ báo giá : Mr. Dũng - 0903.671.267

*** Thông số kỹ thuật: 

 • Kết nối chính:
 • 3 ~ 400 ± 10%, 50 Hz
 • 3 ~ 380 ± 10%, 60 Hz
 • Tối đa nhiệt độ chất lỏng +60 ° C (tùy chọn +70 ° C)
 • Tối đa nhiệt độ môi trường xung quanh 40 ° C
 • Áp suất hoạt động 16 bar (25 bar tùy chọn)
 • Áp suất đầu vào 10 bar
 • Đường kính kết nối danh nghĩa:
 • về phía xả R 1½ - DN 200
 • ở phía đầu vào R 1½ "- DN 200
 • Tốc độ 1500 - 3500rpm
 • Lớp bảo vệ IP54
 • Bảo vệ cầu chì A ở phía nguồn điện, AC 3 theo quy định của công suất động cơ và EVU

*** Ứng dụng:

 • Cung cấp nước hoàn toàn tự động và tăng áp ở chế độ đầu vào, từ mạng lưới cấp nước công cộng hoặc từ bể, cho các ứng dụng trong nước, thương mại, công nghiệp và thành phố (ví dụ: dân cư, văn phòng, tòa nhà hành chính, khách sạn, bệnh viện, ngành công nghiệp, nước công ty cung cấp). Bơm có sẵn theo tiêu chuẩn DIN 1988 và DIN EN 806.
 • Các chất lỏng được phê duyệt nói chung là các loại nước không tấn công các vật liệu được sử dụng, cả về mặt hóa học và cơ học, và không chứa bất kỳ thành phần sợi mài mòn hoặc sợi dài nào như:
 • Uống nước
 • Nước làm mát
 • Xử lý nước
 • Nước chữa cháy (ngoài các hệ thống chữa cháy theo DIN 14462 và được sự chấp thuận của cơ quan an toàn phòng cháy chữa cháy địa phương)

*** Sản phẩm dòng Wilo-SiBoost-Smart 3 Helix EXCEL 1005:

 

Product description Number of pumps Number of standby pumps Maximum operating pressure PN Gross weight, approx. m Article number
SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 1002 2 - 16 bar 203.0 kg 2536381
SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 1004 2 - 16 bar 205.0 kg 2536382
SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 1005 2 - 16 bar 210.0 kg 2536383
SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 1007 2 - 16 bar 235.0 kg 2536384
SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 1009 2 - 16 bar 252.0 kg 2536385
SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 1010 2 - 16 bar 294.0 kg 2536386
SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 1602 2 - 16 bar 219.0 kg 2536399
SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 1603 2 - 16 bar 222.0 kg 2536400
SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 1604 2 - 16 bar 238.0 kg 2536401
SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 1605 2 - 16 bar 255.0 kg 2536402
SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 1606 2 - 16 bar 285.0 kg 2536403
SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 1607 2 - 16 bar 287.0 kg 2536404
SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 405 2 - 16 bar 192.0 kg 2537631
SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 410 2 - 16 bar 204.0 kg 2537632
SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 414 2 - 16 bar 214.0 kg 2537633
SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 603 2 1 16 bar 193.0 kg 2537640
SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 606 2 1 16 bar 210.0 kg 2537641
SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 609 2 - 16 bar 222.0 kg 2537642
SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 611 2 - 16 bar 226.0 kg 2537643
SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 2201 2 - 16 bar 264.0 kg 2542588
SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 2202 2 - 16 bar 276.0 kg 2542589
SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 2203-4.2 2 - 16 bar 306.0 kg 2542590
SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 2203-5.5 2 - 16 bar 318.0 kg 2542591
SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 2203-6.5 2 - 16 bar 342.0 kg 2542592
SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 2204 2 - 16 bar 348.0 kg 2542593
SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 3601 2 1 16 bar 319.0 kg 2542606
SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 3602-5.5 2 1 16 bar 369.0 kg 2542608
SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 3602-7.5 2 1 16 bar 401.0 kg 2542609
SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 5201 2 - 16 bar 424.0 kg 2542618
SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 5202/1 2 - 16 bar 436.0 kg 2542619
SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 5202 2 - 16 bar 476.0 kg 2542620
SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 3602/2 2 1 16 bar 357.0 kg 2542646
SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 208 2 1 16 bar 203.0 kg 2542651
SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 1002 3 - 16 bar 264.0 kg 2536387
SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 1004 3 - 16 bar 268.0 kg 2536388
SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 1005 3 - 16 bar 275.0 kg 2536389
SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 1007 3 - 16 bar 317.0 kg 2536390
SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 1009 3 - 16 bar 343.0 kg 2536391
SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 1010 3 - 16 bar 406.0 kg 2536392
SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 405 3 - 16 bar 209.0 kg 2537634
SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 410 3 1 16 bar 270.0 kg 2537635
SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 414 3 - 16 bar 285.0 kg 2537636
SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 603 3 - 16 bar 251.0 kg 2537644
SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 606 3 1 16 bar 276.0 kg 2537645
SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 609 3 - 16 bar 294.0 kg 2537646
SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 611 3 - 16 bar 300.0 kg 2537647
SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 1602 3 - 16 bar 312.0 kg 2541596
SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 1603 3 - 16 bar 317.0 kg 2541597
SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 1604 3 - 16 bar 356.0 kg 2541598
SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 1605 3 - 16 bar 380.0 kg 2541599
SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 1606 3 - 16 bar 425.0 kg 2541600
SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 1607 3 - 16 bar 428.0 kg 2541601
SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 2201 3 - 16 bar 377.0 kg 2542594
SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 2202 3 1 16 bar 395.0 kg 2542595
SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 2203-4.2 3 - 16 bar 440.0 kg 2542596
SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 2203-5.5 3 - 16 bar 458.0 kg 2542597
SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 2203-6.5 3 - 16 bar 494.0 kg 2542598
SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 2204 3 1 16 bar 503.0 kg 2542599
SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 3601 3 1 16 bar 454.0 kg 2542610
SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 3602-5.5 3 1 16 bar 529.0 kg 2542612
SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 3602-7.5 3 1 16 bar 577.0 kg 2542613
SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 5201 3 - 16 bar 620.0 kg 2542621
SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 5202/1 3 1 16 bar 638.0 kg 2542622
SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 5202 3 - 16 bar 698.0 kg 2542623
SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 3602/2 3 1 16 bar 511.0 kg 2542647
SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 208 3 - 16 bar 266.0 kg 2542652
SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 1002 4 - 16 bar 335.0 kg 2536393
SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 1004 4 - 16 bar 339.0 kg 2536394
SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 1005 4 - 16 bar 349.0 kg 2536395
SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 1007 4 - 16 bar 400.0 kg 2536396
SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 1009 4 - 16 bar 434.0 kg 2536397
SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 1010 4 - 16 bar 518.0 kg 2536398
SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 405 4 - 16 bar 219.0 kg 2537637
SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 410 4 1 16 bar 336.0 kg 2537638
SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 414 4 - 16 bar 356.0 kg 2537639
SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 603 4 1 16 bar 318.0 kg 2537648
SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 606 4 1 16 bar 351.0 kg 2537649
SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 609 4 - 16 bar 375.0 kg 2537650
SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 611 4 - 16 bar 383.0 kg 2537651
SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 1602 4 - 16 bar 355.0 kg 2541602
SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 1603 4 - 16 bar 394.0 kg 2541603
SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 1604 4 - 16 bar 446.0 kg 2541604
SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 1605 4 - 16 bar 478.0 kg 2541605
SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 1606 4 - 16 bar 538.0 kg 2541606
SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 1607 4 - 16 bar 542.0 kg 2541607
SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 2201 4 - 16 bar 510.0 kg 2542600
SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 2202 4 1 16 bar 534.0 kg 2542601
SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 2203-4.2 4 1 16 bar 594.0 kg 2542602
SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 2203-5.5 4 1 16 bar 618.0 kg 2542603
SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 2203-6.5 4 - 16 bar 666.0 kg 2542604
SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 2204 4 - 16 bar 678.0 kg 2542605
SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 3601 4 1 16 bar 605.0 kg 2542614
SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 3602-5.5 4 1 16 bar 705.0 kg 2542616
SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 3602-7.5 4 1 16 bar 769.0 kg 2542617
SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 5201 4 - 16 bar 806.0 kg 2542624
SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 5202/1 4 - 16 bar 830.0 kg 2542625
SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 5202 4 - 16 bar 910.0 kg 2542626
SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 3602/2 4 1 16 bar 681.0 kg 2542648
SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 208 4 - 16 bar 339.0 kg 2542653